Veel hoveniers zijn gespecialiseerd in landschapsinrichting en –onderhoud. Veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden zijn:

  • maaien/plaggen
  • snoeien/zagen van houtwallen/bosjes/hoogstamboomgaarden
  • versnipperen van snoeihout/wegfrezen van boomstobben
  • opschonen van poelen
  • nieuwe aanplant

Verder plaatsen ze afrasteringen en handgemaakte landhekken.

Palenheimachine

Dankzij een palenheimachine kunnen ze afrasteringen in snel tempo plaatsen. Zelfs hoekige palen kunnen probleemloos ingeheid worden. Wilt u meer informatie over deze palenheimachine? Bel of mail gerust.